Odborné konstrukční práce

 1. Vývoj plastových dílů a konstrukce vstřikovacích forem pro plasty
  • Zhotovení modelů dle výkresové dokumentace
  • Import modelu
  • Úpravy modelu
  • Dokončení modelu dle přání zákazníka
  • Komplexní návrh formy
  • Tvorba elektrod a jejich najetí pro elektroerozivní obrábění
  • Tvorba kontur pro „drátořezy“
  • Jakékoli další konstrukční práce v tomto oboru dle dohody.
 2. Konstrukce v oboru všeobecné strojírenství
  • Konstrukce ohýbaných a plechových dílů
  • Konstrukce rámů
  • Konstrukce plošin
  • Konstrukce přípravků
  • Konstrukce přípravků pro svařování
  • Konstrukce přípravků pro ohýbání
  • Konstruování příhradových konstrukcí
  • Konstrukce zábradlí
  • Konstrukce pákových systémů
  • Jakékoli další konstrukční práce v tomto oboru dle dohody.
 3. Konstrukce dopravních a manipulačních zařízení
  • Konstrukce dopravníků pro sypká a tuhá tělesa
  • Speciální transportní kolejová vozidla
  • Hydraulická sklápěcí zařízení
  • Mechanismy s hydraulickým, mechanickým či elektrickým pohonem
  • Jakékoli další konstrukční práce v tomto oboru dle dohody 
 4. Konstrukce jízdních kol
  • Konstrukce rámu
  • Konstrukce doplňku
  • Statické analýzy dle norem
  • Komplexní návrh jízdního kola
  • Jakékoli další konstrukční práce v tomto oboru dle dohody.
 5. Konstrukce zemědělských strojů a mechanismů
  • Konstrukce strojů na spracování píce
  • Konstrukce strojů na zemní práce
  • Konstrukce strojů na údržbu stáje
  • Konstrukce strojů pro všeobecné zemědělství
  • Příhradové konstrukce
  • Pastevní technologie
  • Stájové technologie
  • Jakékoli další konstrukční práce v tomto oboru dle dohody.