Dřevo

Metoda 3D tisku, která produkuje výrobky s vlastnostmi podobnými skutečnému dřevu. Výrobek vzniká nanášením tenkých vrstev dřevěných pilin s příměsí látky, která po nanesení vodního aerosolu vrstvu zpevní. Takto lze vytvářet velmi kreativní tvary a dospět k „dřevěným“ výrobkům, jež lze stejně jako běžné dřevo dále opracovávat.
Materiál je složený z dřevité moučky a polymeru. Výrobky z něj mají vzhled dřeva a přitom nemá jeho nevýhodné vlastnosti jako plesnivění, změna barvy nebo možné poškození vnějšími vlivy. V závislosti na teplotě, při které tisknete, materiál může mít různé odstíny hnědé. Při teplotě kolem 180°C bude světlejší, při teplotě 240°C bude tmavě hnědý.